Haberler & Duyurular

Mayıs Ayı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı Çağrısı

Mayıs Ayı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı Çağrısı

BUVAKIF 2024 yılı Mayıs ayı Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı, vakıf senedinin 10. Maddesi 1. fıkrasına istinaden 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10:00’da aşağıdaki gündemle Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Rektörlük Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Gerekli toplantı nisabının oluşmaması halinde 2. Toplantı, vakıf senedinin 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereği bir hafta sonra 25.05.2024 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış-Yoklama,

2. Divan teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesi,

3. Yeni mütevelli heyet üyelerinin seçimi,

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve çalışma raporlarının görüşülmesi,

5. Dilek, temenniler ve kapanış.