Hakkımızda

Boğaziçi Üniversitesi
Geliştirme Vakfı

BUVAKIF Hakkında;

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF), başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere yüksek öğretim kurumlarının ve Türkiye’nin akademik gelişimini desteklemek amacıyla 2022 yılında kurulmuş ve Cumhurbaşkanı kararı ile“Vergi Muafiyeti” statüsüne sahip bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfımız, eğitim ve araştırma alanlarında üniversitelerimizin vizyonunu ve misyonunu güçlendirmek ve zenginleştirmek adına faaliyet göstermektedir.

Misyonumuz:

  • Üniversitelerimiz Maddi Gelişimini Desteklemek: Kurumsal İşbirliği geliştirme, projelendirme ve fon toplama olmak üzere birçok kaynak oluşturma faaliyetleri organize eder. Bu desteklerle beraber, üniversitelerin fiziki, maddi, sosyal ve insan kaynağı gelişimine fayda gösterecek destek ve yatırım imkanlarını ortaya çıkartır.
  • Akademik Başarıyı Desteklemek: Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı, üniversitelerimizin eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek akademik çalışmaları teşvik eder. Böylelikle, akademisyenler başta olmak üzere akademik faaliyet yürüten araştırmacıların uluslararası arenada tanınmasına ve eğitim kalitesinin arttırılmasına yardımcı olur.
  • Araştırma ve İnovasyonu Teşvik Etmek: Vakfımız, bilimsel araştırmaları teşvik ederek yeni eserlerin ortaya konmasına yardımcı olurken inovasyon çalışmalarına yönelik de ortaya koyduğu destek programıyla Türkiye Akademisinin sürdürülebilir kalkınmasına destek verir.
  • Öğrenci Gelişimini Desteklemek: Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli burs programları, yeni yurt projeleri Üniversitelere destek ödemeleri programları ile öğrencilerin kalkınmasına ve daha zengin akademik gelişimle eğitim-öğretim süreçlerini geçirmelerine yardımcı olur. 

Vizyonumuz:

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın vizyonu, Türkiye’nin uluslararası arenada tanınan ve saygı gören bir eğitim ve araştırma merkezi haline gelmesini desteklemektir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için vakfımız aşağıdaki unsurları içeren bir yol haritasına sahiptir:

  • Uluslararası İşbirliği: Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı, üniversitelerimizi uluslararası arenada daha görünür ve etkili hale getirmek için uluslararası işbirliği olanaklarını geliştirir ve teşvik eder. Sahip olduğu geniş ağı ile Ülkemizin küresel akademik ağları güçlendirir ve bilgi değişimini teşvik eder.
  • Sürdürülebilirlik: Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı, üniversitelerimizin uzun vadeli başarısını ve kalkınma planlarını güvence altına almak için finansal kaynaklarını yönetir ve artırır. Böylelikle, gelecek nesillere geniş ve zengin bir eğitim ve araştırma ortamı sunar ve kapasitesini güçlendirir.
  • Örneklik ve öncüllük: Vakfın vizyonu, başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere yüksek öğretim kurumlarının dünya genelinde tanınmış bir eğitim ve araştırma merkezi haline gelmesini içerir. Ülkemiz üniversitelerin akademik başarıları ve katkıları ile dünya çapında önde gelen bir kurum olarak kabul edilmesi hedeflenir. Bu hedefle beraber, ülkemiz akademisi adına örnek teşkilinde bulunmanın ve eğitim-öğretim noktasında Türkiye ve Dünya akademisine bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda bilgi ve birikim katkısını kazandırmanın yolunu açar.

Bu çerçevede, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı, başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumları öğrencilerinin, mezunlarının, üniversite akademik kadrosunun, yöneticilerinin ve üniversite çalışanlarının ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimleri ile her türlü maddi manevi destek ihtiyacı vakfın faaliyetlerinin hedefini oluşturur.